Induo

Merk op dat deze site niet onderhouden wordt door de firma Van Haesendonck zelf. Vragen ivm prijzen e.d. worden dus ook niet behandeld. Hiervoor neemt u best telefonisch contact op, of gaat u even langs in de toonzaal tijdens de openingsuren.

Afbeeldingen bij producten blijven ter allen tijde eigendom van de fabricant en worden louter informatief getoond.